Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 22 Mehefin 2017 09.30, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Steve George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Bethan Jenkins AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol
Peter Curtis Tyst Yn bresennol
Daniel Glyn Tyst Ymddiheuriadau
Phil Henfrey Tyst Yn bresennol
Carwyn Jones Tyst Yn bresennol
Zoe Thomas Tyst Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Adam Vaughan Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Harries Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol