Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 2 Chwefror 2017 09.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins AC Aelod Ymddiheuriadau
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Hannah Johnson Ymchwilydd Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Mark Drakeford AS Tyst Yn bresennol
Nicola Charles Tyst Yn bresennol
Paul Webb Tyst Yn bresennol
Sophie Howe Tyst Yn bresennol
Marie Brousseau-Navarro Tyst Yn bresennol