Calendr digwyddiadau
Holl Bwyllgorau'r Senedd
25 Hydref 2021 DYDD LLUN


26 Hydref 2021 DYDD MAWRTH


27 Hydref 2021 DYDD MERCHER


28 Hydref 2021 DYDD IAU


29 Hydref 2021 DYDD GWENER
30 Hydref 2021 DYDD SADWRN


31 Hydref 2021 DYDD SUL


1 Tachwedd 2021 DYDD LLUN
13.15 - 17.00

O bell, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

13.30 - 15.40

O bell, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

14.00 - 15.30

On site, Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

2 Tachwedd 2021 DYDD MAWRTH
09.01 - 09.31

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Zoom

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

3 Tachwedd 2021 DYDD MERCHER
08.45 - 12.30

Hybrid, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.15 - 11.30

Hybrid, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.15 - 12.30

O bell, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y Senedd

4 Tachwedd 2021 DYDD IAU
08.45

Hybrid, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

09.00 - 15.30

O bell, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

5 Tachwedd 2021 DYDD GWENER
6 Tachwedd 2021 DYDD SADWRN


7 Tachwedd 2021 DYDD SUL