Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansiad Apêl Mawr y Daffodil

Dyddiad: Dydd Mercher 5 Chwefror 2020

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Mae lansiad Apêl Mawr y Daffodil yng Nghymru yn gyfle i wirfoddolwyr a chefnogwyr ddod ynghyd i ddathlu’r apêl a cydnabod ymdrechion gwirfoddolwyr. Mae Apêl Mawr y Daffodil yn ymgyrch flynyddol i gefnogi hosbisau a chyfleusterau gofal Marie Curie, sy’n rhoi gofal uniongyrchol i fwy na 3,400 o bobl yng Nghymru. Yn ystod y digwyddiad, byddwn yn cyflwyno gwobrau i rai o’n gwirfoddolwyr mwyaf ymroddgar i gydnabod eu cyfraniad arbennig at waith Marie Curie yng Nghymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr