Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Diwrnod Diabetes Math 1 – Dathlu llwyddiannau plant yng Nghymru sy’n byw gyda diabetes math 1

Dyddiad: Dydd Llun 3 Chwefror 2020

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Mae bron yn 100 mlynedd ers dechrau defnyddio inswlin i drin plant â diabetes math 1. Mae’r derbyniad hwn yn gyfle i gydnabod y cynnydd aruthrol o ran trin y cyflwr, a llwyddiannau mawr plant sy’n byw gyda diabetes math 1 yng Nghymru. Mae gan oddeutu 1400 o blant a phobl ifanc yng Nghymru ddiabetes math 1. Bydd y derbyniad hwn yn gyfle i glywed eu hanesion a dysgu sut gallwn sicrhau bod pob plentyn yn cael diagnosis cyflym a diogel, a’u bod yn byw’n dda gyda diabetes.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr