Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Abledd Cymru

Dyddiad: Dydd Llun 3 Chwefror 2020

Amser: 11.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae Abledd Cymru yn rhwydwaith newydd a ffurfiwyd i fudiadau rannu arfer gorau o ran recriwtio a chadw pobl ag anabledd. Dyma’r fforwm cyntaf i’r rhwydwaith ei gynnal ac rydym yn falch iawn mai yn y Cynulliad Cenedlaethol y caiff ei gynnal.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr