Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Digwyddiad i nodi Cyfnod 4 y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020

Amser: 18.00 - 19.45

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Dyma gyfle i gefnogwyr yr ymgyrch hir sefydlog i ddiwygio’r gyfraith a diddymu amddiffyniad cosb resymol ddod ynghyd ar gyfer digwyddiad anffurfiol.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr