Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Prosiect Cydymaith Llys Teulu

Dyddiad: Dydd Iau 30 Ionawr 2020

Amser: 12.00 - 15.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae’r Prosiect Cydymaith Llys Teulu yn brosiect, a ariennir gan y Loteri, sy’n gweithio’n agos gyda rhai o’r teuluoedd mwyaf difreintiedig ac ymylol yng Nghymru i ganiatáu i blant aros gyda’u teuluoedd pan mae’n ddiogel iddynt wneud hynny. Gall teuluoedd yn chwalu, symud plant i ofal a mabwysiadu a ymleddir yn ei erbyn fod yn drallodus iawn, yn niweidiol a gall achosi aflonyddwch i blant ac i rieni.

Agored i’r cyhoedd: Bydd presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig, ond bydd y Senedd a’r Pierhead ar agor i’r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr