Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cefnogi Cymunedau Cymru

Dyddiad: Dydd Mercher 29 Ionawr 2020

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Yr Oriel, y Senedd

Disgrifiad: Bydd Cefnogi Cymunedau Cymru yn lansio ei ail adroddiad blynyddol ar y rhoddion elusennol gan y sector manwerthu yng Nghymru. Y llynedd cododd ein haelodau bron i £8 miliwn ar gyfer elusennau ledled y wlad. Bydd adroddiad 2019 yn rhoi cipolwg ar rai o’r ffyrdd y mae diwydiant manwerthu Cymru yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a diriaethol i elusennau, i gymunedau ac i bobl Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Bydd presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig, ond bydd y Senedd a’r Pierhead ar agor i’r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr