Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Dathlu Addysg Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff i hyrwyddo iechyd gydol oes ac Economi Cymru

Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Mae Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn gwneud cyfraniad sylweddol i economi’r DU ac mae sefydliadau addysg uwch Cymru yn ganolog i greu a throsi’r gwaith ymchwil hwn i greu newid cadarnhaol.

Agored i’r cyhoedd: Cynhelir y digwyddiad hwn y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr