Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Lansio Cynghrair Prentisiaethau Cymru

Dyddiad: Dydd Iau 23 Ionawr 2020

Amser: 10.00 - 15.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Digwyddiad Lansio Cynghrair Prentisiaethau Cymru 2020. Byddwn yn gwahodd cyflogwyr o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat, ynghyd â gweithwyr Llywodraeth Cymru, i lansio ein cynllun ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, pan fyddwn yn gobeithio cael lleoedd cyflogaeth i’n prentisiaid peirianyddol a’n maintfesuryddion newydd.

Agored i’r cyhoedd: Bydd presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn agored i’r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr