Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Sicrhau bod Cymru yn ganolbwynt dealltwriaeth o’r materion sy’n wynebu pobl sydd â stoma

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Ionawr 2020

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Nod Gofal Iechyd Pelican & Respond yw ceisio sicrhau bod Cymru yn ganolbwynt dealltwriaeth o’r materion y mae pobl sydd â stoma yn eu hwynebu. Felly nod y digwyddiad yw addysgu gwleidyddion, rhanddeiliaid blaenllaw a llunwyr barn, yn ogystal â’r cyhoedd yng Nghymru am y problemau sy’n codi o ddydd i ddydd a sut y gellir mynd i’r afael â nhw yn y dyfodol.

Agored i’r cyhoedd: Bydd presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Pierhead yn agored i’r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr