Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cyfoeth Naturiol Cymru - Creu’r Cysylltiadau

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Amser: 12.00 - 15.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn arddangos ei waith ac amrywiaeth ei gyfrifoldebau.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr