Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Brecwast Ffermdy Undeb Amaethwyr Cymru

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Amser: 08.00 - 10.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Digwyddiad Brecwast Ffermdy Undeb Amaethwyr Cymru

Agored i’r cyhoedd: Cynhelir y digwyddiad y tu allan i oriau agor arferol, felly bydd presenoldeb drwy wahoddiad yn unig.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr