Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Lansio Arddangosfa’r Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

Dyddiad: Dydd Mercher 15 Ionawr 2020

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Arddangosfa o ddeuddeg celfwaith gwreiddiol a gomisiynwyd gan yr Atlas Llenyddol i gyfleu themâu deuddeg nofel Saesneg a leolir yng Nghymru. Mae'r rhain yn rhan o brosiect ehangach Atlas Llenyddol Cymru, sy'n ymchwilio i sut mae llyfrau a mapiau'n ein helpu i ddeall natur ofodol y cyflwr dynol. Yn fwy penodol, mae'n edrych ar sut mae nofelau Saesneg sydd wedi’u lleoli yng Nghymru yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o natur wir a natur ddychmygol y wlad, ei hanes a'i chymunedau.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr