Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Arbed ein Morwyr 2020

Dyddiad: Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Amser: 17.00 - 19.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Nod ymgyrch ‘SOS 2020’ Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth yw cynyddu hyfforddiant a swyddi i weithwyr morwrol a gweithwyr mewn porthladdoedd yng Nghymru, yn enwedig ar lwybrau Môr Iwerddon, lle caiff pobl leol eu heithrio rhag cystadlu am waith yn sgîl arferion cyflogaeth gwahaniaethol cyflogwyr. Mae’r porthladdoedd a’u gweithwyr yn holl bwysig i economi Cymru. Mae ymgyrch Undeb yr RMT yn nodi sut y gellid cryfhau sgiliau morwrol yng Nghymru, er budd cymunedau porthladdoedd morwrol o Gaergybi i Gasnewydd.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr