Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Herio Arthritis – Lansio’r Ymgyrch Cadw’n Iach, Cadw’n Heini

Dyddiad: Dydd Mercher 8 Ionawr 2020

Amser: 12.00 - 14.30

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Digwyddiad i lansio’r ymgyrch Herio Arthritis ar Gadw’n Iach, Cadw’n Heini.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr