Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Canolfan Llywodraethiant Cymru – Brecwast Briffio ar y Gyllideb

Dyddiad: Dydd Llun 13 Ionawr 2020

Amser: 08.00 - 10.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Digwyddiad briffio brecwast gan dîm Dadansoddi Cyllid Cymru ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 ac, o bosibl, goblygiadau cyllidol y maniffestos ar gyfer etholiad y DU.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr