Digwyddiad

DIGWYDDIAD: "Brexit, Datganoli a’r Etholiad Cyffredinol" - Darlith Flynyddol 2019 Canolfan Llywodraethiant Cymru gan Philip Rycroft

Dyddiad: Dydd Llun 9 Rhagfyr 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Bydd Philip Rycroft, cyn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran dros Adael yr UE a phennaeth Grŵp Llywodraethiant y DG yn Swyddfa’r Cabinet, yn siarad am effaith Brexit ar berthnasau rhynglywodraethol o fewn y DG a’r hyn mae Brexit yn ei olygu ar gyfer dyfodol datganoli. Bydd yn gofyn a yw’r drefn gyfansoddiadol bresennol yn gallu goroesi’r pwysau mae'n ei wynebu erbyn hyn?

Hyperddolen: https://www.eventbrite.co.uk/e/brexit-devolution-and-the-general-election-wgc-annual-lecture-2019-tickets-80832920441

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr