Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach: sesiwn galw heibio

Dyddiad: Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Yr Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Sesiwn galw heibio ddefnyddiol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Cynulliad a phobl sydd â diddordeb am waith y Gymdeithas Siopau Cyfleustra a’r Grŵp Trawsbleidiol, a datblygu’r sector hwn yn y dyfodol

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr