Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Mynd i’r afael â rheoli poen

Dyddiad: Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Digwyddiad i ddangos i Aelodau’r Cynulliad y ffordd orau o fynd i’r afael â phoen a’r ffyrdd y gall rheoli poen gael ei weinyddu.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr