Annwyl Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant / Aelod o'r Senedd,

Dylid datganoli darlledu, y wasg a’r cyfryngau i Gymru gan ddechrau gyda datganoli pwerau rheoleiddio i’n Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol.

Byddai hyn yn cynnwys datganoli rheoliadau ym ymwneud â theledu, radio, y we a’r wasg brintiedig.

Mae’r ffaith nad yw’r meysydd hyn wedi’u datganoli wedi arwain at ddiffyg democrataidd difrifol yn ein gwlad; diffyg datblygiadau a gwarchodaeth ym maes y Gymraeg; a diffyg mynediad i’r we sy’n gyfrifol am ddal ein heconomi yn ôl a gyrru pobol o gymunedau gwledig.

Mae’r ffaith nad yw darlledu wedi’i ddatganoli yn golygu bod cyfleon economaidd pwysig iawn wedi’u colli, yn ogystal â chyfleon diwylliannol ac ieithyddol. Mae hyn yn cynnwys cyfleon:

•    i greu mwy sianeli teledu a gorsafoedd radio Cymraeg a Chymreig

•    i greu rheoliadau addas ar gyfer radio a theledu lleol

•    i sicrhau gwybodaeth gywirach am ein system ddemocrataidd yn ein holl gyfryngau ac i adrodd arnynt

•    i graffu ar ein sefydliadau democrataidd

•    i greu system mynediad i’r we decach a mwy cynaliadwy

•    i greu mwy o ddeunydd Cymraeg ar-lein

•    i osod ardoll ar fusnesau mawrion sy’n gweithredu ar y we yng Nghymru gan ei defnyddio i ddatblygu’r Gymraeg ar y we

•    i sicrhau lluosogrwydd newyddion yn Gymraeg

•    i sicrhau bod pobl Cymru yn derbyn gwybodaeth Gymreig, yn hytrach na gwybodaeth anghywir nad yw’n cynrychioli nac yn adlewyrchu cymunedau Cymru

•    i sicrhau amlygrwydd cyfryngol i bethau Cymreig a Chymraeg

Yn wyneb hyn, does dim dwywaith fod datganoli darlledu yn hollbwysig i ddemocratiaeth Cymru, i’r Gymraeg ac i fodolaeth Cymru fel cenedl. Rhaid iddo ddigwydd ar frys.

 Yn gywir,

 

 

The above email was sent by the following people | Oedd yr e-bost uchod wedi’i danfon gan y bobl ganlynol:

 

Colin Nosworthy

Jane Aaron

Steffan ap Breian

Ifor ap Glyn

Guto ap Gwent

Petroc ap Seisyllt

Iwan Bala

Anthony Barry

Emily Bennett

Rhys Bevan

Sian Bevan

Gwenllian Beynon

Huw Blacker

Duncan Brown

Michael Bryon

Jake Burrows

Leigh J Canham

Nicholas Carter

Nia Chilton

Carl Clowes

Angharad Clwyd

Martin Cray

Angharad Dafis

Nic Daniels

Catherine Davies-Woodrow

Aron Davies

Beryl Davies

Caryl Davies

David John Lloyd Davies

Elfed Davies

Elin Davies

Gwawr Davies

Gwen Davies

Hywel Davies

Llio Davies

Meirick Ll Davies

Philip Glyn Davies

Sian Davies

Noel Dyer

Richard Eccles

Aled Edwards

Dilwyn Edwards

Lilian Edwards

Nest Efans

Llio Elgar

Elan Elidyr

Sian Ellis-Jones

Dewi Tudur Ellis

Gwion Emyr

Aled Lewis Evans

Emyr Evans

Llyr Evans

Neville Evans

Paul Evans

Rhodri Evans

Richard Hugh Evans

Bryn Fôn

Moth Foster

Aled Gwyn Francis

Bethan Fraser-Williams

Richard Fraser-Williams

Erin Fychan

Arthur Garnon

Angharad Gerallt

Philippa                Gibson

Peter Gillard

Rhodri Glyn

Elinor Gray-Williams

Bethan Griffiths

Calvin Griffiths

Christopher Griffiths

Delwyn Griffiths

Iwan Griffiths

William Griffiths

Alwyn Gruffydd

Deio Gruffydd

Dyfir Gwent

Owain Sion Gwent

Mari Gwilym

Heledd Gwyndaf

Robin Gwyndaf

Ceri Hayes

Roger Hayward

Siwan Head

Pryderi Hedd

Dafydd Herbert-Pritchard

Mair Heulyn Rees

Ann-Marie Hinde

Mari Hobbs

David-John Holland

Jane Hopkins

Louise Howe

Martyn Bryan Hughes

Sion Elwyn Hughes

Gavin Humphreys

Judith Humphreys

Bleddyn Huws

Elisabeth June Huws

Sioned Huws

Gwyn Sian Ifan

Martha Ifan

Rhys Ifans

Hedydd Ioan

Randal  Isaac

Dafydd Iwan

Alun James

Rhian James

Rhian James

Sian Elin James

Ann Jenkins

Carol Jenkins

David John

Hafwen John

Owain Johnson

Sue Jones Davies

Aaron Clwyd Jones

Alex Jones

Alun Wynne Jones

Aneurin Wyn Jones

Ann Jones

Anwen Jones

Bleddyn Jones

Branwen Llewelyn Jones

Carwyn Jones

Cliff Jones

David Jones

David Glyn Jones

Elfed Wyn Jones

Elwyn Jones

Emlyn Jones

Evie Wyn Jones

Gareth  Jones

Gareth  Jones

Gaynor Jones

Gwyn Vaughan Jones

Hefin Jones

Helen Jones

Huw Derfel Jones

Mabli Siriol Jones

Meirion Jones

Nia Mair Jones

Nora Jones

Osian Jones

Peter Jones

Pryderi Jones

Rhian Jones

Rhys Jones

Richard Jones

Rob Jones

Siwan Jones

Tomos Dafydd   Jones

Tony Jones

Tudur Jones

Mathew Kidwell

Kevin Knox

Hedd Ladd-Lewis

Lynne Larsen

Philip Lemon

Dafydd Lewis

Dafydd Morgan Lewis

Darren  Lewis

Dewi Tudur Lewis

Eurfyl Lewis

Haydn Lewis

Mared Lewis

Sion Lewis

Gwyn Llewelyn

Sel Lloyd-Jones

Dafydd Lloyd

Alun Llwyd

Gareth  Llwyd

Rita Llwyd

Carys Llywelyn

Anne Loughran

Elin Mair

Rob Mash

Meinir Mathias

Deborah McCarney

Lleucu Meinir

James Merchant

Lisabeth Miles

Sioned Mills

David Morgan

Liz Morgan

Margaret Morgan

Dewi Morris

Seimon Morris

Richard Morse

Gwilym Morus-Baird

Bethan Moseley

Ywain Myfyr

Anne Ormson

Huw Dylan Owen

Maldwyn Owen

Roger Owen

Colin Pari

Felix Parker-Price

Tegwen Parri

Gareth  Parry

Rachel   Perkins

Allan Pickard

Llyr Pierce

Cerys Pinkman

Mark Price

Chris Priest

Eirlys Pritchard Jones

Elfyn Pritchard

John Pritchard

Jamie Pugh

Llion Pughe

Magwen Pughe

Rhydian Pughe

Jeremy Randles

Wiliam Jac Rees

Idris Reynolds

Osian Rhys

Nel Richards

Steffan Richards

Celia Richardson

Kate Ritchie

Bethan Ruth Roberts

Celt Roberts

Dafydd Roberts

Dafydd Roberts

Dyfan Roberts

Geraint Roberts

John Roberts

Lleucu Roberts

Mai Roberts

Medwyn Roberts

Rees Roberts

Sharon  Roberts

Sian Roberts

Sian Roberts

Nansi Rowlands

Toni Schiavone

Sian Sexton

Angharad Sinclair

Anthony Sinclair

Monty  Slocombe

Annest Smith

Maurizio Sorge

Rosemary Spencer

Anthony Stewart

Derec Stockley

Mair Stuart

Annie Suganami

Jozef Swoboda

Aled Thomas

Alun Thomas

Dafydd Thomas

Geraint Thomas

Gethin  Thomas

Huw Thomas

Jamie Thomas

Luke Thomas

Delyth Tomos

Hefin Tomos

Heledd Tomos

Megan  Tomos

Terwyn Tomos

Mari Turner

Wynn Vittle

Dr Elin   Walker Jones

Gwynedd Watkin

Anne Watts

Steffan Webb

Tim Webb

Eurwyn Wiliam

Steffan Wiliam

Jeff Williams-Jones

Adrian Williams

Aled Williams

Bleddyn Williams

Cian Williams

Clive Williams

Dafydd Williams

David Williams

Geraint Llyr Williams

Glynn Williams

Haf Williams

Ian Williams

John Christopher Williams

Josh Williams

Marged Williams

Mary Williams

Mei Williams

Myrddin Williams

Nerys Williams

Nia Williams

Peredur Williams

Rhianwen Williams

RhÅ·n Williams

Robert Hywel Wyn Williams

Sian Eleri Williams

Ynyr Williams

Callum Wilson

Gareth  Wood

Valerie  Wynne-Williams