* Ar gael yn Gymraeg /Available in Welsh

 

Rhif | Number

Sefydliad

Organisation

RS01

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Welsh Local Government Association

RS02

Cyngor Caerdydd

Cardiff Council

RS03

Wallich

Wallich

RS04

Huggard

Huggard

RS05

Llamau

Llamau

RS06

Shelter Cymru

Shelter Cymru

RS07

Crisis

Crisis

RS08

Heddlu De Cymru

South Wales Police

RS09

Carchardai a'r gwasanaeth prawf ei Mawrhydi

Her Majesty’s Prison and  Probation Service

RS10

Shelter Cymru

Shelter Cymru

RS11

Peter Mackie

Peter Mackie

RS12

Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Welsh Refugee Council

RS13

Cymorth

Cymorth

RS14

Mater mawr Cymru

Big Issue Cymru

RS15

Byddin yr Iachawdwriaeth

Salvation Army

RS16

Marie Curie

Marie Curie

RS17

Y Sefydliad Tai Siartredig

Chartered Institute of Housing

RS18

Cartrefi Cymunedol Cymru

Community Housing Cymru

RS19

Grŵp pobl

Pobl Group