Cynnwys | Contents

 

* Ar gael yn Gymraeg /Available in Welsh

 

Rhif | Number

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Consultation Responses

MEW 01

Canolfan Cydweithredol Cymru

Wales Co-operative Centre

MEW 02

Dinas a Sir Abertawe

City and Council of Swansea

MEW 03

Oxfam

Oxfam

MEW 04

Cyngor ar bopeth

Citizens Advice

MEW 05

Cyngor Sir y Fflint

Flintshire County Council

MEW 06

The Trussell Trust

The Trussell Trust

MEW 07

Sefydliad Joseph Rowntree

Joseph Rowntree Foundation

MEW 08 *

Cyngor Gwynedd

Gwynedd Council

MEW 09*

Sefydliad Dysgu a Gwaith

Learning and Work Institute Cymru

MEW 10

IWA

IWA

MEW 11

Sefydliad Bevan

Bevan Foundation

MEW 12

Y Athro Anne Green, Dr Paul Sissons, Dr Neil Lee

Professor Anne Green, Dr Paul Sissons, Dr Neil Lee

MEW 13

Y Athro Caroline Lloyd

Professor Caroline Lloyd

MEW 14

Dr Rod Hick, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Dr Rod Hick, School of Social Sciences, Cardiff University

MEW 15

Chwarae Teg

Chwarae Teg

MEW 16

Dr Alison Parker

Dr Alison Parker

MEW 17

FSB Wales

FSB Wales

MEW 18

Usdaw

Usdaw

MEW 19

Unison

Unison